Vorige week woensdag vond mijn beëdiging plaats. Tijdens een speciale beëdigingszitting bij de rechtbank Haarlem met negen andere aspirant-advocaten legde ik ten bijzijn van familie, vrienden en collega’s gekleed in toga de advocateneed af: Ik beloof getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.’

Na het afleggen van de eed hield de vertegenwoordiger van de Orde van Advocaten Noord Holland een algemeen praatje gevolgd door een kort individueel stukje over de (inmiddels toegetreden) advocaten. De hele ceremonie duurde niet meer dan een uur; er stond immers nog een beëdigingszitting gepland.

Na de zitting volgde de (enigszins emotionele) felicitaties van mijn ouders gevolgd door mijn vriend, beste vriendin, schoonouders en collega’s waarna ik het hele gezelschap verzocht zich te verplaatsen naar de Grote Markt om daar een café op te zoeken om een goede borrel te drinken.

De volgende dag begon dan mijn eerste werkdag als advocaat! Spannend zou je denken, maar wat verandert er nou eigenlijk?

Als advocaat heb je bepaalde privileges; zo worden advocaten in beginsel op hun woord geloofd, wat bijvoorbeeld betekent dat ik straks niet elke keer wordt gecontroleerd bij de rechtbank maar dat ik zo mag doorlopen en ik niet meer iedere keer een volmacht nodig heb. Als advocaat heb je tevens de geheimhoudingsplicht en het daarmee verband houdende verschoningsrecht/zwijgrecht namelijk dat je niet gedwongen kan worden toevertrouwde en geheime informatie te verstrekken. Tenslotte bestaat er de procesmonopolie, dit houdt in dat bepaalde procedures alleen kunnen worden gevoerd door een advocaat.

Voor advocaten gelden er ook speciale gedragsregels die af te leiden zijn uit de kernwaarden die gelden voor de advocaat: onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk te zijn.

Een advocaat opereert onafhankelijk, is partijdig (behartigd namelijk de belangen van zijn cliënt), is deskundig en heeft dus verstand van het recht, gedraagt zich verantwoordelijk en correct (integriteit) en gaat vertrouwelijk om met uw informatie en uw zaak.

Aan de ene kant verandert er weinig, de hierboven genoemde kernwaarden zijn weliswaar van toepassing op de advocatuur maar is naar mijn mening ook een must voor iedere jurist, aan de andere kant stond ik vorige week in toga voor de rechter tijdens mijn eerste zitting en oefen ik nu het beroep uit waar ik de afgelopen vijftien jaar naartoe heb gewerkt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *