Er zijn sinds 1 januari 2015 twee soorten verblijfsvergunningen voor zelfstandigen: de “normale zelfstandigen vergunning” en de nieuwe “start-up vergunning”. Deze laatste start-up vergunning is nieuw sinds 1 januari 2015, de verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige bestaat al langere tijd. De start-up aanvraag is soepeler dan de normale zelfstandigen aanvraag en richt zich op jonge, startende ondernemers met een innovatief idee ter versterking van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

Puntensysteem bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige

Om in aanmerking te komen voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige moet je voldoen aan het puntensysteem.

Er zijn drie categorieën waarvoor punten te behalen zijn:

 • Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschap, werkervaring).
 • Ondernemingsplan (marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie, financiering).
 • Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen).

In totaal zijn er 300 punten te behalen. Om te voldoen aan het puntensysteem heb je minstens 90 punten nodig met een minimum van 30 punten per onderdeel.

 

De start-up regeling is soepeler. Er hoeft niet direct te zijn voldaan aan het puntensysteem. Sinds 1 oktober 2015 wijst de IND een aanvraag voor een vergunning onder destart-up regeling ook niet meer af bij het ontbreken van een machtiging voor voorlopig verblijf (visum waarmee men Nederland kan inreizen) indien wel wordt voldaan aan de overige vereisten. Hiermee wordt voorkomen dat startende ondernemers vaak heen en weer moeten reizen.

De start-up regeling kent een aantal specifieke voorwaarden:

 1. Er wordt samengewerkt met een betrouwbare en deskundige begeleider (facilitator);
 2. Het product of de dienst is innovatief;
 3. De startende ondernemer heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen;
 4. De startende ondernemer én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK); en
 5. Er is voldoende geld (middelen) om in Nederland te kunnen wonen en leven.
 1. Er wordt samengewerkt met een betrouwbare en deskundige begeleider

Een facilitator is een begeleider met veel werkervaring en ervaring met het begeleiden van startende ondernemingen. Het is als het ware de mentor van de startende ondernemer. Buitenlandse ondernemers moeten vaak wennen aan de Nederlandse manier van handelen, de Nederlandse gebruiken, onze cultuur, etc. De facilitator kan de startende ondernemer hierbij helpen.

De facilitator dient ook aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 1. Hij moet ervaring hebben met het begeleiden van innovatieve start-ups;
 2. Hij moet financieel gezond zijn;
 3. Hij mag in ieder geval niet in surseance of faillissement verkeren en geen negatief eigen vermogen hebben;
 4. Hij mag geen meerderheidsbelang in de startende onderneming hebben;
 5. Hij mag tot slot geen familie (tot en met de derde graad; kind, ouder, grootouder, oom/tante) zijn van de startende ondernemer.

De facilitator heeft sinds 1 januari 2016 ook een belangrijke rol in de afgifte van een verlenging van de verblijfsvergunning. Een start up vergunning is in principe geldig voor één jaar, in beginsel werd verwacht dat na een jaar met succes een aanvraag worden ingediend voor verblijf als zelfstandig ondernemer. De ondernemer zou dan na een jaar al moeten voldoen aan het (zwaardere) puntensysteem. Sinds 1 januari 2016 hoeft dit niet meer en krijgt de startende ondernemer nog twee jaar extra de tijd om te kunnen voldoen aan het puntensysteem. De verlengde vergunning wordt afgegeven als de facilitator een positief advies heeft afgegeven, het begeleidingstraject moet naar tevredenheid van de facilitator zijn afgelegd. De verklaring van de facilitator is de basis en uitgangspunt van (de adviseur van[1]) de IND om een positief advies af te geven.

 1. Het product of de dienst is innovatief;

De tweede voorwaarde is dat er sprake moet zijn van innovatief product of dienst:

 • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
 • Er is sprake van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing.
 • Er is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze.
 1. De startende ondernemer heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen;

Een uitgebreid ondernemingsplan is niet nodig. Er moet echter wel een goed idee op papier staan. Er zijn een aantal minimum vereisten:

 • De organisatie.
  • de inrichting van de organisatie
  • de rollen en taken
  • de rechtsvorm
  • het personeel
  • het doel van de onderneming
 • Een omschrijving van het beoogde innovatieve product of dienst
 • Een omschrijving van de planning en activiteiten die horen bij het opzetten van de onderneming.
 1. De startende ondernemer én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);

Dit spreekt voor zich lijkt me

 1. Er is voldoende geld (middelen) om in Nederland te kunnen wonen en leven.

De startende ondernemer heeft genoeg geld nodig om een eigen onderneming op te zetten, maar heeft ook genoeg geld nodig om van te leven. Er mag geen beroep worden gedaan op het sociale stelsel van Nederland.

Hoe verloopt de procedure?

Na het indienen van de aanvraag (en het betalen van de leges ad. €311) stuurt de IND de aanvraag door naar haar adviseur. Deze adviseur (de RVO, zie voetnoot 1) stuurt binnen twee weken een advies aan de IND. Het RVO geeft advies op twee punten: het plan van de startende ondernemer (is het een innovatief idee?) en is de begeleider betrouwbaar en voldoende ervaren om de startende ondernemer te begeleiden?

Op basis van het advies van het RVO verleend de IND de verblijfsvergunning of wijst het de aanvraag af. Tegen een eventuele afwijzing kan bezwaar worden ingesteld. De afgegeven vergunning is geldig voor één jaar, na dit jaar kan er een aanvraag voor verblijfsvergunning als zelfstandige worden ingediend. De startende ondernemer hoeft hier nog niet direct te voldoen aan het zware puntensysteem, de verklaring van de facilitator zoals hierboven genoemd, is van doorslaggevend belang voor het afgeven van een verlengde vergunning voor twee jaren.

Van de startende ondernemer wordt verwacht dat hij na drie jaren wel kan voldoen aan het puntensysteem. Bij een eventuele verlenging voor een vergunning als zelfstandige zal dus na drie jaar na de start van de onderneming aan het puntensysteem moeten zijn voldaan.

 

Wilt u meer weten over de start-up regeling? Neemt u dan vooral contact op via: berg@colletalkmaar.com of telefonisch: 06 30 80 20 75.

[1] Voordat de IND een beslissing neemt op vergunningen voor verblijf als zelfstandige vraagt de IND om advies aan een externe adviseur. De IND heeft immers onvoldoende kennis in huis om te oordelen of er behoefte is aan een bepaald product of dienst. De RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, adviseert de IND in dit soort zaken. Zij schrijven op basis van het puntensysteem een advies voor de IND. De IND volgt in vrijwel alle gevallen het advies van de adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *