Vakantie of familiebezoek in Nederland; voor Europeanen, Amerikanen, Canadezen, Argentijnen, Japanners en nog een aantal andere nationaliteiten is dit geen probleem. Deze mensen kunnen maximaal 90 dagen[1] in Nederland verblijven zonder dat een visum nodig is. Voor mensen met een nationaliteit waarvoor een visum verplicht is, ligt dit anders. Mensen uit bijvoorbeeld Irak, Kenia, Suriname, Marokko of Egypte moeten eerst een visum aanvragen[2]. Als je dus bijvoorbeeld een bezoek wilt brengen aan je in Nederland woonachtige familie, kun je als Marokkaan of Irakees niet zomaar even op het vliegtuig stappen naar Amsterdam, er gaat eerst een visumprocedure aan vooraf. Hoe verloopt zo’n procedure?

Een visum vraagt men aan bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst, een consulaat of ambassade. Niet in alle landen ter wereld is een Nederlandse vertegenwoordiging aktief. In dat geval kan men reizen naar een Nederlandse ambassade in een buurland, of kan men terecht bij een ambassade van een ander land, lid van de Europese Unie.

Voordat het visum kan worden aangevraagd moeten er eerst bewijsstukken verzameld worden:

  • De betrokkene beschikt over een geldig paspoort en voldoende geld (minimaal €34 per dag gedurende het verblijf in Nederland);
  • De betrokkene is geen gevaar voor openbare orde en veiligheid;
  • Er dient een medische reisverzekering te zijn afgesloten met een dekking van minimaal €30.000;
  • Het reisdoel moet aannemelijk zijn (hiervoor dient een formulier te worden ingevuld, dit formulier wordt door de gemeente gelegaliseerd);
  • Het moet aannemelijk zijn dat de persoon weer terugkeert naar het land van herkomst.

Het aantonen van terugkeer naar het land van herkomst is een belangrijk onderdeel in de bewijsvoering. De Nederlandse overheid is erg terughoudend in het verstrekken van visa aan personen uit bepaalde landen in verband met de vrees voor het aanvragen van asiel bij aankomst. Naast het tonen van een retourticket moeten de banden met het land van herkomst moeten worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een huur/koopcontract van het huis, arbeidsovereenkomst, inschrijving van naar schoolgaande kinderen, overleggen van bewijsstukken van woonachtige familie in het land van herkomst.

Als al deze stukken zijn verzameld kan een afspraak worden gemaakt bij de desbetreffende Nederlandse vertegenwoordiging. De Nederlandse vertegenwoordiging neemt alle stukken in, inclusief het paspoort. Meestal duurt het zo’n 5-10 werkdagen voor er een beslissing op de visumaanvraag wordt genomen, dit verschilt per ambassade. Wordt het visum afgegeven, dan wordt deze in het paspoort geplakt.

Spoedvisum

In sommige situaties is het noodzakelijk snel te handelen, het is dan mogelijk om een spoedvisum aan te vragen. Een spoedvisum kan bijvoorbeeld worden aangevraagd in verband met overlijden. Een visum kan worden aangevraagd voor eerste of tweedegraads familieleden van de overledene. Telefonisch kan een afspraak worden gemaakt met de IND door familieleden in Nederland. Op de afspraak bij het IND loket moet worden aangetoond dat de desbetreffende persoon geen gevaar vormt voor de Nederlandse overheid, niet geregistreerd staat in een signaleringssysteem in een van de landen aangesloten bij het Schengenverdrag en dat de persoon terug zal keren naar het land van herkomst. Tevens moet de persoon beschikken over een geldig paspoort en dienen de familieleden te beschikken over voldoende geld gedurende de termijn dat de betreffende persoon in Nederland is.

Een spoedvisum kan worden afgegeven binnen een aantal uren.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: berg@colletinternational.com of telefonisch: 06 30 80 20 75.

[1] 90 dagen per 180 dagen

[2] Zie de complete lijst van visumplichtige nationaliteiten: https://kdw.ind.nl/KnowledgeSessie.aspx?knowledge_id=VisumPlichtigeNationaliteiten

One thought on “Spoedvisum en visum kort verblijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *