Begin oktober hebben verschillende organisaties de Nederlandse overheid opgeroepen om uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan te stoppen omdat de situatie er te onveilig zou zijn. Wat is er aan de hand in Afghanistan en wat is het standpunt van de Nederlandse overheid? De actuele situatie in Afghanistan beter bekeken.

Standpunt Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid zet nog steeds uitgeprocedeerde asielzoekers uit, ook andere EU landen doen dit. De lidstaten van de EU hebben in 2016 in totaal 9460 mensen uitgezet naar Afghanistan. In februari 2017 schreef de voormalig Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer:

Hoewel uit het ambtsbericht naar voren komt dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan zorgelijk is, hebben zich in de aanwezige veiligheidsstructuren niet dusdanige wijzigingen voorgedaan en is het aantal burgerslachtoffers dat het gewapend conflict tot gevolg heeft, mede gelet op het totale inwoneraantal van Afghanistan, relatief niet zo hoog dat gesproken kan worden van een uitzonderlijke situatie. [1]

De Nederlandse overheid is van mening dat de personen die worden uitgezet zich in de hoofdstad Kabul kunnen vestigen. De situatie zou daar ‘veilig genoeg’ zijn, of de mensen er eerder gewoond hebben en er een netwerk hebben of niet. Heel Afghanistan is momenteel echter onveilig. 19% van de slachtoffers in 2017 viel in Kabul.

Situatie Afghanistan

De Taliban en andere gewapende (anti overheids-) groeperingen hebben grote delen van het land onder controle. De situatie van het land verslechterd. Veel mensen zijn gevlucht of zitten ‘vast’ in Kabul waar zij zonder sociaal netwerk proberen te overleven in tenten of gebouwen vaak zonder basisvoorzieningen. In 2016 zijn er 11.418 burgers gewond of gedood. De eerste helft van 2017 waren dit er 5.243, 30% van deze slachtoffers betrof kinderen.

Dat Afghanistan gevaarlijk is blijkt tevens uit een kort overzicht van de meest recente aanslagen. In de hoofdstad Kabul in het oosten van Afghanistan zijn er tussen mei en augustus 2017 drie bomaanslagen geweest met ruim 200 doden en ruim 340 gewonden. In Herat, het westen van Afghanistan vond in augustus tevens een bomaanslag plaats en in de Noordelijke provincie Sari Pul vonden er tussen 3 en 5 augustus 2017 een serie aanslagen plaats.

Er wordt regelmatig in de media ook over geschreven, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Rapport Amnesty International

In het rapport Forced Back to Danger van Amnesty International worden een aantal voorbeelden genoemd van mensen of gezinnen die werden teruggestuurd naar Afghanistan. Het gevaar dat zij nog dagelijks lopen wordt pijnlijk duidelijk.

Bepaalde groepen mensen lopen extra risico op ontvoeringen, geweld, of vermoord te worden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • christenen of ‘afvalligen’ (atheïsten of mensen die zich afkeren van de islam en geen moslim meer zijn);
  • Hazara’s (een bepaalde etnische groep die ernstig wordt gediscrimineerd);
  • alleenstaande vrouwen;
  • ‘verwesterde vrouwen of meisjes’;
  • LHBT’s;
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ en
  • mensen die voor internationale troepen of organisaties hebben gewerkt, bijvoorbeeld tolken.

Deze groep loopt extra risico omdat zij bijvoorbeeld in strijd handelen met wet- en regelgeving of regels van de gewapende groeperingen. Zij staan dus extra in de negatieve belangstelling van de overheid, of gewapende groeperingen zoals IS of de Taliban.

Amnesty International, maar ook Defence for Children, Kerk in Actie, Save the Children, Stichting INLIA, Stichting LOS, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland zijn van mening dat de situatie in Afghanistan dusdanig is verslechterd dat uitzettingen naar Afghanistan moeten stoppen. Het is onverantwoord mensen uit te zetten naar Afghanistan, het gevaar dat zij lopen bij terugkeer is te groot.

 

De cijfers liegen er niet om, er is sprake van toenemend geweld in Afghanistan, de aanslagen breiden zich uit over het gehele land. De stelling van de staatssecretaris is gelet op de nieuwe rapportages niet meer actueel. Een reactie vanuit de politiek of een bespreking in de Tweede Kamer op het rapport van Amnesty International heb ik nog niet gezien, wijzigingen van het beleid zal ik op mijn blog plaatsen.

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neemt u dan vooral contact op via: berg@colletalkmaar.com of telefonisch: 06 30 80 20 75.

One thought on “Situatie Afghanistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *