Het heroverwegingsverzoek tijdens de Dublinprocedure

De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over welk land er verantwoordelijk is voor een asielzoeker. Om de verantwoordelijkheid (snel) vast te stellen is er een Europese databank (Eurdac) opgericht waarin alle vingerafdrukken worden opgenomen, met daarbij de informatie welk land de vingerafdrukken het eerst heeft afgenomen. Bij binnenkomst in Nederland worden vingerafdrukken…

Read More

Kennisgeving = aanvraag

Kennisgevingsformulier Tot voor kort hield de IND stug vast aan de kennisgevingsformulieren. Het was de bedoeling dat je bij een klein aantal aanvragen eerst de IND op de hoogte stelde dat je een aanvraag wilde indienen alvorens je de daadwerkelijke aanvraag voor een verblijfsvergunning mocht indienen bij het loket van de IND. De IND op…

Read More

De asielprocedure (kort) toegelicht

Asielzoekers, vluchtelingen en het asielbeleid zijn veelvuldig in het nieuws de afgelopen tijd. Er wordt veel gesproken over opvang en de angst onder de Nederlandse bevolking voor de gevolgen na opvang in een gemeente. Maar wat gebeurt er precies met asielzoekers na aankomst in Nederland? De asielprocedure (kort) toegelicht.

Read More

De Start-up regeling

Er zijn sinds 1 januari 2015 twee soorten verblijfsvergunningen voor zelfstandigen: de “normale zelfstandigen vergunning” en de nieuwe “start-up vergunning”. Deze laatste start-up vergunning is nieuw sinds 1 januari 2015, de verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige bestaat al langere tijd. De start-up aanvraag is soepeler dan de normale zelfstandigen aanvraag en richt zich op jonge,…

Read More

Schrijven voor Shuffle Magazine!

Leuk nieuws!   Vanaf nu sta ik iedere editie in het online Magazine Shuffle. Shuffle is een online magazine gemaakt door en voor jonge Alkmaarders. In het magazine lees je van alles over Alkmaar en alles wat ons in deze prachtstad bezighoudt. Omdat ik mij in het dagelijkse leven bezig hou met het recht (en…

Read More

Censuur en Inbreuk op de persvrijheid? De Nederlandse Staat dwingt contracten af en eist voorcontrole vóór publicatie van foto’s vreemdelingendetentie.

Artikel 2.1 De foto’s zijn uitsluitend en alleen ten behoeve van de publicatie in Vrij Nederland. De fotoselectie wordt exclusief gebruikt door Vrij Nederland. Het is fotograaf Robert en/of Vrij Nederland niet toegestaan de foto’s te verspreiden zonder toestemming van DJI (red.:Dienst Justitiële Inrichting).   Artikel 2.4 De productie of gedeelten ervan mogen niet zonder…

Read More

Spoedvisum en visum kort verblijf

Vakantie of familiebezoek in Nederland; voor Europeanen, Amerikanen, Canadezen, Argentijnen, Japanners en nog een aantal andere nationaliteiten is dit geen probleem. Deze mensen kunnen maximaal 90 dagen[1] in Nederland verblijven zonder dat een visum nodig is. Voor mensen met een nationaliteit waarvoor een visum verplicht is, ligt dit anders. Mensen uit bijvoorbeeld Irak, Kenia, Suriname,…

Read More

Toetreden tot de Balie

Vorige week woensdag vond mijn beëdiging plaats. Tijdens een speciale beëdigingszitting bij de rechtbank Haarlem met negen andere aspirant-advocaten legde ik ten bijzijn van familie, vrienden en collega’s gekleed in toga de advocateneed af: Ik beloof getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal…

Read More

Geloofwaardigheid van homoseksuele asielzoekers

Op 8 juli 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de beoordeling van de geloofwaardigheid van homoseksuele asielzoekers. In veel landen zijn homoseksuelen niet veilig. Homoseksualiteit is daar strafbaar gesteld en/of wordt in de maatschappij niet geaccepteerd. Als homoseksueel leef je in dit soort landen continu in angst. Het is…

Read More