Gezinshereniging ouders (meerderjarige) kinderen

Op 12 april heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak A en S. A en S zijn de ouders van een Eritrese vrouw die in Nederland een verblijfsvergunning asiel heeft. De dochter is op minderjarige leeftijd in  Nederland aangekomen. Tijdens de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning asiel werd zij meerderjarig. Na…

Read More

Alleenstaande norm bijstand voor gehuwde asielzoekers

Indien men gehuwd is en de andere partner geen recht heeft op een bijstandsuitkering dan wordt de uitkering voor de persoon die wel recht heeft op bijstand verminderd met 50%, dit blijkt uit artikel 24 van de Participatiewet. Dit wordt ook wel de “gehuwden norm” genoemd.

Read More

Nareizende gezinsleden van asielzoekers; hoe zit het nou precies?

Veel vluchtelingen willen nadat zij te horen hebben gekregen dat zij mogen blijven, zo snel mogelijk worden herenigd met hun gezinsleden. Een aanvraagprocedure voor gezinshereniging loopt niet altijd vlekkeloos. In deze blog zet ik kort de algemene vereisten uiteen. Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan gerust contact op via…

Read More

Situatie Afghanistan

Begin oktober hebben verschillende organisaties de Nederlandse overheid opgeroepen om uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan te stoppen omdat de situatie er te onveilig zou zijn. Wat is er aan de hand in Afghanistan en wat is het standpunt van de Nederlandse overheid? De actuele situatie in Afghanistan beter bekeken.

Read More

Het heroverwegingsverzoek tijdens de Dublinprocedure

De lidstaten van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over welk land er verantwoordelijk is voor een asielzoeker. Om de verantwoordelijkheid (snel) vast te stellen is er een Europese databank (Eurdac) opgericht waarin alle vingerafdrukken worden opgenomen, met daarbij de informatie welk land de vingerafdrukken het eerst heeft afgenomen. Bij binnenkomst in Nederland worden vingerafdrukken…

Read More

Kennisgeving = aanvraag

Kennisgevingsformulier Tot voor kort hield de IND stug vast aan de kennisgevingsformulieren. Het was de bedoeling dat je bij een klein aantal aanvragen eerst de IND op de hoogte stelde dat je een aanvraag wilde indienen alvorens je de daadwerkelijke aanvraag voor een verblijfsvergunning mocht indienen bij het loket van de IND. De IND op…

Read More

De asielprocedure (kort) toegelicht

Asielzoekers, vluchtelingen en het asielbeleid zijn veelvuldig in het nieuws de afgelopen tijd. Er wordt veel gesproken over opvang en de angst onder de Nederlandse bevolking voor de gevolgen na opvang in een gemeente. Maar wat gebeurt er precies met asielzoekers na aankomst in Nederland? De asielprocedure (kort) toegelicht.

Read More

De Start-up regeling

Er zijn sinds 1 januari 2015 twee soorten verblijfsvergunningen voor zelfstandigen: de “normale zelfstandigen vergunning” en de nieuwe “start-up vergunning”. Deze laatste start-up vergunning is nieuw sinds 1 januari 2015, de verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige bestaat al langere tijd. De start-up aanvraag is soepeler dan de normale zelfstandigen aanvraag en richt zich op jonge,…

Read More

Schrijven voor Shuffle Magazine!

Leuk nieuws!   Vanaf nu sta ik iedere editie in het online Magazine Shuffle. Shuffle is een online magazine gemaakt door en voor jonge Alkmaarders. In het magazine lees je van alles over Alkmaar en alles wat ons in deze prachtstad bezighoudt. Omdat ik mij in het dagelijkse leven bezig hou met het recht (en…

Read More

Censuur en Inbreuk op de persvrijheid? De Nederlandse Staat dwingt contracten af en eist voorcontrole vóór publicatie van foto’s vreemdelingendetentie.

Artikel 2.1 De foto’s zijn uitsluitend en alleen ten behoeve van de publicatie in Vrij Nederland. De fotoselectie wordt exclusief gebruikt door Vrij Nederland. Het is fotograaf Robert en/of Vrij Nederland niet toegestaan de foto’s te verspreiden zonder toestemming van DJI (red.:Dienst Justitiële Inrichting).   Artikel 2.4 De productie of gedeelten ervan mogen niet zonder…

Read More